Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà hàng – khách sạn

Khi làm nhiệm vụ bảo vệ nhà hàng, khách sạn, viên chức bảo vệ phải thực hành một số điều sau đây:

Phải tuân thủ quy định và nội quy tại đại điểm thực hiện nhiệm vụ, tuân luật lệ chung của công ty bảo vệ, không được phép vi phạm hoặc cố ý vi phạm trừ những trường hợp bất khả kháng, hoặc những cảnh huống bắt phải thay đổi lộ trình làm viêc.

Luôn tụ hội và quan sát tình hình, không được rời bỏ vị trí trực, không được để bị phân tâm vì bất cứ tác nhân nào.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo các tình huống có thể gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến quá trình thực hành nhiệm vụ, ảnh hưởng đến mức độ an toàn của nhà hàng, khách sạn.

Xem thêm: Cong ty bao ve o quan tan phu tại đây.

Nắm bắt tin tức kịp thời và xác thực, luôn theo sát tình hình của đồng đội, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

ho

Luôn làm nhiệm vụ với ý thức cao nhất và khí chất tốt nhất, không được để ảnh hưởng công việc bởi bất kì lý do cá nhân chủ nghĩa nào, khi có dấu hiệu mỏi mệt hoặc có thể chẳng thể đấu nhiệm vụ phải ngay lập tức báo ngay cho cơ quan chức năng nhằm tiến hành công tác hỗ trợ hoặc đổi thay ca trực hiệp.

Bảo mật thông tin về kế hoạch, phương án thực hành. Bảo mật thông tin riêng của nhà hàng, khách sạn. Có thái độ tốt với khách ra vào khách sạn, tạo hình ảnh đẹp và ấn tượng tốt với khách hàng.